TS EAMCET HALL TICKETS-2023

TS EAMCET HALL TICKETS-2023 విడుదల అయ్యాయి.ఈ హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. HALL TICKETS ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేసి ఈ క్రింది వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.

  1. Apply చేసినప్పుడు వచ్చిన Application నెంబర్..
  2. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్
  3. Date of Birth

ఈ క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేయండి.

CLICK HERE

TS EAMCET Engineering Entrance Dates ఈ క్రింది విధంగా మార్చారు.

12-05-2023 to 14-05-2023

Leave a Comment